Bijelojaje.hr Oglasi Nekretnine Prodaja, Zagreb, Demerje, industrijsko zemljište
27.04.2024
40

Prodaja, Zagreb, Demerje, industrijsko zemljište

525.000 €

Lokacija

Grad Zagreb

Dodatne informacije

Namjena:
Prodaja

www.biliskov.com  ID: 13529
Demerje
Industrijsko građevinsko zemljište površine 4.402,00 m2 u blizini naplatnih kućica Lučko.
Širina zemljišta iznosi 35 m, dok se u dubinu proteže 130 m.
Čestica nema provedene priključke (svi priključci su na cesti).
Namjena zemljišta je gospodarska/proizvodna te za česticu vrijede slijedeća urbana pravila:
U gospodarskim zonama veličina građevne čestice ne može biti manja od 600m2, širina parcele ne može biti manja od, u pravilu, 20m, a najveći omjer širine i dužine određen je, u pravilu 1:5.
Ukupna tlocrtna zauzetost građevne čestice građevinama iznosi najviše 50%, a najmanje 10%.
Iznimno, pri novoj gradnji interpolacijama u gusto izgrađenim dijelovima zone omogućuje se formiranje manjih građevnih parcela od onih što su određene u prvom stavku ove podtočke, ako su zadovoljeni uvjeti izgrađenosti građevne čestice i najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevnih čestica, propisani ovom točkom.
Visina gospodarske građevine od kote zaravnanog terena do vijenca krova mora biti u skladu sa namjenom i funkcijom građevine te tehnologijom proizvodnog procesa, u pravilu, ne vise od 12m, osim za silos, mlin i u slučaju kada to zahtijevaju tehnološki procesi.
Dopušteni broj nadzemnih etaža gospodarske građevine se ne određuje. Najviša etaža može se oblikovati kao potkrovlje ili uvučeni kat. Došuštena je gradnja podzemnih etaža.
Iznimno od stavka 4. i 5. ove podtočke gospodarskim zonama Hrvatski Leskovac, Sesvetski Kraljevec i Veliko Polje visina gospodarske građevine može biti  i visa od 12m, a najviše do 20m, a u gospodarskoj zoni Buzin visina gospodarske građevine može biti najviše do 25m.
Najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevinskih čestica iznosi pola visine građevine. Ako je h/2 manje od 3m, najmanja udaljenost je 3m.
Iznimno od prethodnog stavka ove podtočke, u već izgrađenim dijelovima gospodarske zone, u skladu s lokalnim uvjetima, građevina može biti udaljena i manje od 3m od jedne susjedne međe građevne čestice, ali ne manje od 1m, pod slijedećim uvjetima:

ako udaljenost od druge susjedne međe građevine cesti nije manje od 3m;
na građevini koja je udaljena od susjedne građevne čestice manje od 3m, ne smiju se graditi otvori prema toj međi.

Najmanje 30% površine građevne čestice mora biti prirodni teren uređen kao parkovno, pejzažno ili zaštitno zelenilo, a prema drugim namjenama realiziraju se parkovni, pejzažni ili zaštitni vegetacijski tampon u skladu s uvjetima zaštite okoliša. Prirodni teren nije moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice.
Na parcelama što su uz postojeću stambenu gradnju mora se osigurati tampon visokog zaštitnog zelenila najmanje širine 5m.
Cijena: 525.000€
Dron snimku pogledajte na linku: https://youtu.be/d75hRgY0w6c 
Agencijska naknada za kupca: 2%+PDV 

Pogledaj više: http://www.biliskov.com/nekretnine/nekretnina-13529

Facebook
X
Email
WhatsApp
Šifra oglasa: 845425
Dodaj u favorite

Objavi recenziju oglasa

Recenzije mogu ostaviti samo registrirani korisnici.
BILIŠKOV NEKRETNINE d.o.o.
Korisnik je OFFLINE
Vlaška ul. 67, 10000, Zagreb
Vidi sve oglase
Ul. Buzinski krči 1, 10000 Zagreb
Zaprati nas!

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak: 08:00-20:00

Subota: 09:00-17:00

Kontakt brojevi

+385952018509

+385952018510

+385952018511

Nedjelja i blagdani: 09:00-17:00

Kontakt brojevi

+385952018512

© 2024 Bijelojaje.hr - Sva prava pridržana.

Prijavi oglas