Bijelojaje.hr Oglasi Nekretnine Prodaja, Zagreb, Stenjevec, građevinsko zemljište
27.04.2024
27

Prodaja, Zagreb, Stenjevec, građevinsko zemljište

500.000 €

Lokacija

Grad Zagreb
Stenjevec

Dodatne informacije

Namjena:
Prodaja
Tip zemljišta:
Građevinsko

www.biliskov.com   ID: 13511
Podsused, Stenjevec
Građevinsko zemljište površine 6.140m2 u „M2“ zoni, urbana pravila 2.7.
Po GUP-u grada Zagreba zemljište se nalazi na sjecištu dvaju prometnica.
Opća pravila:
– obnova i dovršetak naselja omogućavanjem promjena oblika i veličine građevnih čestica, gradnjom
novih građevina, interpolacijom, rekonstrukcijom i postupnom zamjenom trošnih građevina;
– očuvanje elemenata identiteta naselja;
– podizanje standarda naselja rekonstrukcijom postojeće i gradnjom novih ulične mreže i komunalne
infrastrukture, te osiguravanjem prostora za prateće sadržaje;
– na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru
primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ovih odredbi.
Detaljna pravila:

a) u zoni stambene i mješovite namjene:

– gradnja novih samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina;
– najmanja površina građevne čestice je 500 m2 za samostojeću, 300 m2 za poluugrađenu, 180 m2 za
ugrađenu građevinu;
– najveća izgrađenost građevne čestice je 30% za samostojeću, 40% za poluugrađenu, a 50% za
ugrađenu građevinu;
– najveći kin1,2;
– najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati na dijelu građevne čestice unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, hortikulturno uređen;
– najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;
– najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije
proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ovih odredbi;
– pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine;
– u mješovitoj pretežito stambenoj namjeni u Novom Zagrebu pomoćne građevine poslovne namjene
grade se odvojeno od glavne građevine s time da je najveći ukupni GBP pomoćnih građevina na parceli 150 m2
– udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3,0m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;
– najmanja udaljenost građevine od međe građevne čestice je 3,0 m;
– rekonstrukcijai gradnja zamjenske građevinena česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se
po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez
povećanja;
– rekonstrukcija i interpolacija na građevnim česticama manjim od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da je najveći ki 1,2, najveća visina četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao
potkrovlje ili uvučeni kat; udaljenost građevina od međe susjedne građevne čestice je postojeća, ali ne manja od 1,0 m, postojeća udaljenost manja od navedenih može se zadržati; udaljenost građevina od međe za interpolaciju i za poslovnu glavnu i pomoćnu građevinu ne može biti manja od 3,0 m; potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;
Cijena: 500.000,00 EUR
Agencijska naknada iznosi 2% + PDV. 

Pogledaj više: http://www.biliskov.com/nekretnine/nekretnina-13511

Facebook
X
Email
WhatsApp
Šifra oglasa: 845993
Dodaj u favorite

Objavi recenziju oglasa

Recenzije mogu ostaviti samo registrirani korisnici.
BILIŠKOV NEKRETNINE d.o.o.
Korisnik je OFFLINE
Vlaška ul. 67, 10000, Zagreb
Vidi sve oglase
Ul. Buzinski krči 1, 10000 Zagreb
Zaprati nas!

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak: 08:00-20:00

Subota: 09:00-17:00

Kontakt brojevi

+385952018509

+385952018510

+385952018511

Nedjelja i blagdani: 09:00-17:00

Kontakt brojevi

+385952018512

© 2024 Bijelojaje.hr - Sva prava pridržana.

Prijavi oglas